1999г. №10-11

ЭВОЛЮЦИЯ НЕКОТОРЫХ РЕЧНЫХ ДОЛИН БЕЛАРУСИ В ПОЗДНЕЛЕДНИКОВЬЕ И ГОЛОЦЕНЕ. Т.Калицкий Институт географии и пространственной организации ПАН, Краков, Польша

Подводятся итоги исследований, выполняемых с 1987 г. по теме “Эволюция различных типов речных долин в Беларуси”. Работа велась в рамках сотрудничества между Институтом геологических наук НАН Беларуси и Институтом географии и пространственной организации Польской академии наук. В ходе геологических экспедиций были изучены долины рек области молодого гляциального рельефа, а также долины области среднеплейстоценовых оледенений, принадлежащих к бассейнам Балтийского и Черного морей. Такой широкий спектр долин позволил подметить определенные закономерности – сходство и различие в их строении и времени накопления аллювия.

THE MOST VALUABLE GEOLOGICAL OBJECTS OF BELARUS. V. Vinokurov, M. Komarovsky

Quaternary deposits are the most widespread formations in the territory of Belarus. They had been formed during Pleistocene glaciations and cover the whole territory of the country with up to 320 m thick overburden. The standard Pleistocene and Holocene outcrops, large boulders and expressive landformes are the reference ones and form an essential part of the most scenic landscapes of Belarus. Ten most interesting nature zakazniks (protected areas with some unique nature elements without administrative authorities /Category 4 in the IUCN classification/), and monuments situated in various geological regions of Belarus are suggested to be included in the List of the most important geosites of the Middle European Lowlands. These are the territory of the landscape zakazniks which include end-morainic ridges and hills of standard morphology with a group of lakes found in the glacial valley, which is a type marginal runoff valley, and an expressive end-morainic ridge; outcrops of lake, lake-boggy and peat deposits of the Holstein; stratotype sections exposing interglacial deposits; one of three locations of Devonian dolomite known in the world; one block of the conglomerate and three largest erratic glacial boulders.

РЭШТКІ РАЧНОГА БАБРА СА СМАРГОНСКАГА МЕСЦАЗНАХОДЖАННЯ НА Р.ВІЛІІ. П.Ф. Каліноўскі, Інстытуг геалагічных навук НАН Беларусі, Мінск, Беларусь.

Ha Беларусі з вядомага Смаргонскага месцазнаходжання фасілій палеатэрыяфауны, дзе адшуканы рэшткі 26 відаў млекакормячых, собраны косткі толькі одного прадстаўніка атрада грызуноў — звычайнага (рачнога) бабра. Знойдзена 34 экз. яго фасілій – 2 фрагменты чэрапоў, 10 ніжніх сківіц, 12 сцягновых, 4 плечавыя і 6 вялікіх галёначных костак. Іх узрост вызначаны як галацэнавы, што пацвердждана радыёвугляродным датаваннем па 14С-7500±100 гадоў (Ки-4527). Упершыню праведзена параўнанне смаргонскіх рэшткаў з аналагічным астэалагічным матэрыялам з галацэнавых адкладаў Прыбалтыкі і з фасіліямі  сучасных рачных баброў.