1999г. №10-11

ESTIMATION OF THE MANTLE GEOELECTRICAL STRUCTURE IN BELARUS. V.Yu. Semenov, Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences. Warsaw.

The analysis of the Pleshchenitsi (MNK) observatory data obtained within 1969 – 1989 has been carried out to estimate the response functions in the period from 7 to 110 days. The 1D inversions of these results together with the results for daily and deep magnetotelluric responses published previously allowed the estimation of the mantle conductivity structure in the depth range of 150 to 2000 km. The conductive zones have been detected in the depth ranges of 280 to 380 and 700 to 900 km. The asthenosphere of about 2 kS conductance can probably exist below a depth of 100 km.

АБ ФАЦЫЯЛЬНЫМ ЗАМЯШЧЭННІ КАЛІЙНЫХ ГАРЫЗОНТАЎ. Э.А. Высоцкі, Н.С. Пятрова, В.З. Кіслік, Беларускі навукова-даследчы геолагаразведачны інстытут, Мінск

Высвятленне асаблівасцей фацыяльнага замяшчэння калійных гарызонтаў у краявых зонах іх распаўсюджвання мае надзвычай вялікае значэнне для інтэрпрэтацыі абставін калійнага асадканамнажэння і, прынамсі, для вырашэння праблемы сінхроннасці накаплення рознастадыйных саляных адкладаў – галіту і сільвіну, сільвіну і карналіту.

РАДИОНУКЛИДЫ И КОЛЛОИДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ТИТАНА В ЛАНДШАФТАХ. В.А. Кузнецов, В.А. Генералова, Институт геологических наук НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Титан относится к типоморфным элементам в ландшафтах Беларуси. Его коллоидные соединения, связанные с гидроксидами и органическим веществом, активно участвуют в миграции. Показано, что величина коэффициента распределения для гидроксида титана при сорбции составляет 91,4-96,3 у Sr-90 и 14,2-15,3 у Sr-137, а степень десорбции оценивается в 9,8-13,1 и 85,5-95,1% соответственно. Титаноорганические комплексы способны сорбировать до 25% Sr-90 и 7-8% Cs-137. Обсуждается роль гидроксида титана в аккумуляции и рассеянии радионуклидов.