Паважаныя аўтары і чытачы часопіса!

Перад Вамі па-свойму ўнікальнае выданне з назвай “Літасфера” – тэрмінам, які стаў звыклым у геалогіі нашых дзён. Такія перыядычныя выданні выходзяць у свет амаль ва ўcix нашых суседзяў – у Pacii, Польшчы, Літве, Украіне. Своеасаблівасць “Літасферы” заключаецца ў тым, што гэта адзіны геалагічны часопіс у Беларусі.

Трэба адзначыць, што i ў папярэднія гады Беларусь вылучалася даволі высокім узроўнем i вялікай колькасцю публікацый у галіне навук аб Зямлі. Штогод з’яўлялася каля 20–25 манаграфій i зборнікаў навуковых прац, публікавалася некалькі соцень артыкулаў у самых розных галінах геалогіі, яны выдавался не толькі ў рэспубліцы, але i за яе межамі. Але ўвесь час адчувалася патрэба ў спецыяльным геалагічным часопісе, які адлюстроўваў бы дасягненні вучоных і геолагаў вытворчасці. Так быў заснаваны часопіс “Літасфера”. Цяпер відавочна, што такое выданне ўплывае на развіццё навукі, павышае эфектыўнасць работ геалагічнай службы, спрыяе пашырэнню кантактаў геолагаў рэспублікі са спецыялістамі іншых рэгіёнаў, умацоўвае аўтарытэт геалогіі Беларусі.

За апошнія гады на Беларусі развіваліся даследаванні па агульнай i рэгіянальнай геалогіі, геахіміі, геафізіцы, тэктоніцы, петраграфіі i літалогіі, палеанталогіі i стратыграфіі, палеагеаграфіі, гідрагеалогіі i інжынернай геалогіі, карысных выкапнях i геаэкалогіі i іншых напрамках. Усё гэта адлюстравана на старонках перыядычнага выдання. Імкненнем усебакова асвятляць вынікі вывучэння нетраў абумоўлены i выбар назвы часопіса.

Часопіс разлічаны на шырокае кола даследчыкаў i геолагаў-практыкаў, што працуюць як у навукова-даследчых установах i ВНУ так i на вытворчасці. Неабходныя звесткі змогуць адшукаць тут i спецыялісты сумежных галін, напрыклад, географы i эколагі. Карысна будзе зазірнуць у яго i краязнаўцам. Галоўная мэта выдання – данесці да чытача інфармацыю аб найноўшых дасягненнях навук аб Зямлі у Бeлapyci i ў іншых рэгіёнах.

Акрамя таго, у часопісе змешчаны рэцэнзіі на найбольш цікавыя выданні, дыскусіі, хроніка важнейшых падзей у геалагічнай навуцы i на вытворчасці, звескі аб канферэнцыях i нарадах, абароненых дысертацыях.

Рэдакцыйная калегія спадзяецца, што “Літасфера” патрэбна кожнаму, хто цікавіцца звесткамі аб будове, складзе i гісторыі фарміравання нетраў, праблемамі пошукаў i разведкі карысных выкапняў, геалагічнай здымкі, рацыянальнага выкарыстання прыродных рэсурсаў, аховы нетраў, а таксама перспектывамі развіцця геалагічнай навукі.

Дзякуй, што вы з намі і што высокі ўзровень вашых публікацый робіць наша выданне цікавым і запатрабаваным.

Са свайго боку рэдакцыя таксама імкнецца не спыняцца на дасягнутым і прадпрымае ўсё магчымае, каб часопіс развіваўся і быў сучасным. Вы ўжо ведаеце, што навуковы часопіс «Лiтасфера» уваходзіць у Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў.

З 2018 года навуковы часопіс «Лiтасфера» ўключаны ў базу дадзеных Расійскага індэкса навуковага цытавання (РІНЦ). Цяпер вы маеце магчымасць з дапамогай інструментаў і сэрвісаў, даступных для вас на платформе eLIBRARY.RU (раздзел «Асабісты кабінет»), самастойна карэктаваць спіс сваіх публікацый і цытаванняў ў РІНЦ, сачыць за аналізам сваёй публікацыйнай актыўнасці і г.д.

Рэдкалегія навуковага часопіса «Літасфера» запрашае вас да супрацоўніцтва. Будзем удзячныя, калі вы і вашы калегі папоўняць аўдыторыю падпісчыкаў часопіса, а таксама выступяць у якасці аўтараў актуальных матэрыялаў. Азнаёміцца з правіламі публікацыі можна ў раздзеле «Для аўтараў».

Спадзяемся на плённае супрацоўніцтва!