СТАН ЛАНДШАФТНАЙ ІНДЫКАЦЫІ Ў БЕЛАРУСІ І ЯЕ РОЛЯ Ў ВЫВУЧЭННІ ЛІТАСФЕРЫ. Ю.М. Абухоўскi, Iнстытут праблем выкарыстання прыродных рэсурсаў i экалогii НАН Беларусi, Мiнск, Беларусь

Iндыкацыйнае ландшафтазнаўства – прыкладны навуковы напрамак, сфармiраваны на стыку навук: геаграфii, геалогii, бiялогii. Ахарактарызаваны развiццё, стан i праблемы iндыкацыi ў Беларусi ў адносiнах даследавання тэктанiчнай будовы, покрыўных адкладаў i глебаў, грунтавых вод, экзагенных працэсаў, манiторынгу i аховы прыроднага асяроддзя.

“Горькую землю узнают по чёрной и выгоревшей траве, холодную – по криво растущей, влажную также по некрасивой растительности…”
Плиний Старший. “Естественная история”.