ПАРАУНАЛЬНАЯ ГЕАФІЗІЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПАЛЁУ РАЗВІЦЦЯ ТРУБАК ВЫБУХУ НА ЖЛОБІНСКАЙ СЕДЛАВІНЕ I Ў СУМЕЖНЫХ АБЛАСЦЯХ БЕЛАРУCI. А.В. Гаўрылаў, ВА “Белгеалогія”, Геафізічная экспедыцыя, г. Мінск, Беларусь.

У дадзеным артыкуле прыведзена геафізічная характарыстыка палёу развіцця трубак выбуху, выяўленых на Жлобінскай седлавіне i сумежных тэрыторыях (Жлобінскае поле, Уваравіцкае поле, прагназуемае Свяцілавіцкае). Устаноўлена, што на даследуемай тэрыторыі вядомыя ў святле даных фактары, якія кантралююць знаходжанне трубак выбуху, яскрава адлюстроўваюцца ў гравітаццыйным i магнітных палях, але не праяўляюцца ў матэрыялах электрагеахімічных i электраразведачных даследаванняў.