ДАТРЫЛАБІТАВЫЯ НІЖНЕКЕМБРЫЙСКІЯ АДКАДЫ ПАЎНОЧНА-ЗАХОДНЯЙ БЕДАРУСІ І СУМЕЖНЫХ ТЭРЫТОРЫЙ. В.Л. Абраменка, Г.У. Зінавенка, Інстытут геалагічных навук АН Беларуси, Мінск

Вызначаны асноўныя заканамернасці размеркавання тыпаў парод, галоўных пародаўтвараючых і аўтыгенных мінералаў у залежнасці ад фацыяльных абставін. Вынікі праведзеных даследаванняў паслужылi высновай для складання дэталёвай літолага-палеагеаграфічнай карты з выдзяленнем літалагічных палёў. На ix падставе ёсць магчымасць сцвярджаць, што асіметрычная будова палеапрагіну паўночна-ўсходняга напрамку, у якім адбывалася асадканамнажэнне на гэтай тэрыторыі, мае канседыментацыйную прыроду. З’явіліся больш пераканаўчыя доказы існавання адзінага марскога басейна, які аб’ядноўваў тэрыторыі паўночна-заходняй i паўднёва-заходняй Беларусі.