АБ ФАЦЫЯЛЬНЫМ ЗАМЯШЧЭННІ КАЛІЙНЫХ ГАРЫЗОНТАЎ. Э.А. Высоцкі, Н.С. Пятрова, В.З. Кіслік, Беларускі навукова-даследчы геолагаразведачны інстытут, Мінск

Высвятленне асаблівасцей фацыяльнага замяшчэння калійных гарызонтаў у краявых зонах іх распаўсюджвання мае надзвычай вялікае значэнне для інтэрпрэтацыі абставін калійнага асадканамнажэння і, прынамсі, для вырашэння праблемы сінхроннасці накаплення рознастадыйных саляных адкладаў – галіту і сільвіну, сільвіну і карналіту.