АБ ГЕАХІМІЧНАЙ ІНФАРМАТЫЎНАСЦІ АЗОТУ ПРЫ ВЫВУЧЭННІ ГАЛАЦЭНАВЫХ АДКЛАДАЎ. М.П. Аношка, Інстытут геалагічных навук АН Беларусі, Мінск

З дапамогай паказчыка “азот у арганічным рэчыве” праведзена рэканструкцыя палеагеахімічнага развіцця озёрных вадаёмаў Беларускага Паазер’я на працягу галацэна. Утрыманне азоту ў арганічным рэчыве дазволіла расчляніць адклады перыядаў AT, SB i SA на этапы, характа-рызуючыя біякліматычныя перамены, перавагу пэўных седыментацыйных працэсаў, праточнасць вадаёмаў. Ахарактарызаваныя азёры з’яўляюцца эталонам для рэканструкцыі ўмоў акумуляцыі адкладаў галацэнавага перыяду на другіх тэрыторыях.