Правілы публікацыі

Патрабаванні да папяровага варыянта артыкула.

Памеры малюнкаў і фатаграфій не павінны перавышаць 16.0 × 21.5 гл. Вышыня шрыфта на малюнках: вялікія літары і лічбы – не меншыя за 2.5 мм, малыя літары – 2 мм. Фотаздымкі падаюцца на белай неглянцавітай паперы. На адваротным баку ілюстрацыі пазначаецца яе нумар, прозвішча аўтара і назва артыкула. Подпісы да ілюстрацый друкуюцца на асобным аркушы. На картах абавязкова прыводзіцца маштаб. Не прымаюцца малюнкі з нечытэльнымі ці дрэнна чытэльнымі надпісамі, з надпісамі “ад рукі”, размытымі ці занадта тонкімі лініямі, крыва адсканіраванымі.

Спіс літаратуры павінен быць аформлены наступным чынам: ПРЫКЛАД

Спіс літаратуры друкуецца на асобным аркушы. Спасылкі ў тэксце даюцца ў квадратных дужках з указаннем нумара крыніцы названай у спісе літаратуры. Спасылкі на неапублікаваныя працы недапушчальныя.

Патрабаванні да электроннага варыянта артыкула.

Прадстаўляецца ў фармаце тэкставага рэдактара Microsoft Word (любая версія) на здымных носьбітах CD, DVD або USB флэшцы. Тэкст артыкулаў і паведамленняў павінен быць набраны ў гэтым фармаце з пашырэннем .doc, шрыфт Times New Roman памерам 12 пунктаў (іншыя шрыфты недапушчальныя), пераносы ў канцы радкоў не выкарыстоўваюцца, тэкст выраўноўваецца толькі па шырыні, прамежак паміж словамі не больш за адзін прабел, водступ тэксту ад краю старонкі злева і зверху 20 мм, загаловак выдзяляецца вялікімі літарамі. Тэкст, які патрэбна выдзеліць, набіраецца шрыфтам BOLD, міжрадковы інтэрвал адзінарны. Не дапускаецца паўтарэнне адных і тых жа звестак у тэксце, табліцах і ілюстрацыях. Малюнкі выконваюцца ў фармаце TIFF (* .tif) без LZW-ушчыльнення з распазнавальнай здольнасцю не менш за 300 dpi або высакаякаснай чорнай тушшу на белай шчыльнай паперы і павінны быць прыдатныя для друку. Не прымаюцца малюнкі ў фармаце GIF (* .gif), JPЕG (* .jpg). Здымкі з лічбавых фотаапаратаў, якія маюць фармат JPЕG, прымаюцца з распазнавальнай здольнасцю не менш за 300 dpi. Вектарная графіка выконваецца ў праграме Corel Draw (* .cdr), Adobe Illustrator (* ai) або іншым вектарным рэдактары. Кожная табліца, а таксама графік ці малюнак прадстаўляюцца асобнымі файламі (табліцы – толькі ў фармаце Microsoft Word), дыяграмы, створаныя ў праграме Excel, прымаюцца толькі ў фармаце праграмы Corel Draw (* .cdr). шрыфтам Times New Roman ці Arial. Не рэкамендуецца канвертаваць графіку з вектарных фарматаў у растравыя, а таксама канвертаваць дыяграмы Excel.

Публікацыя паўторнага артыкула магчымая пры выкананні наступных умоў:
  • Аўтары атрымалі адабрэнне рэдактараў двух часопісаў;
  • Рэдакцыі, якая ажыццяўляе паўторную публікацыю, павінна быць прадастаўлена копія першаснай версіі;
  • Паўторная (дублюючая) публікацыя, для забеспячэння прыярытэтнасці першаснай публікацыі, павінна быць выдадзена ў тэрміны, вызначаныя дзвумя рэдактарамі, але не раней аднаго тыдня пасля выхаду першаснай версіі;
  • Артыкул для паўторнай публікацыі павінен быць прызначаны для іншай групы чытачоў; пры гэтым можа быць дастаткова і скарочанай версіі;
  • Паўторная версія дакладна адлюстроўвае дадзеныя і іх інтэрпрэтацыю, выкладзеныя ў першаснай версіі;
  • На тытульнай старонцы паўторнай версіі абавязкова размяшчаецца паведамленне аб тым, што артыкул ўжо быў поўнасцю або часткова апублікаваны і даецца спасылка на першасную публікацыю.

У назве паўторнай публікацыі павінна быць згадана, што гэта паўторная публікацыя (дакладнае перавыданне, скарочанае выданне, поўны пераклад тэксту ці скарочаны пераклад тэксту) першапачатковага артыкула.