КАСМІЧНАЯ ГЕАЛОГІЯ БЕЛАРУСІ: АНАЛІЗ МАНАГРАФІІ. Ю.М. Абухоўскі.

У мінулым годзе ў выдавецтве «Лазу-рак» выдадзена кніга «Касмічная геалогія Беларусі». Яе аўтарамі з’яўляюцца вядомыя спецыялісты ў галіне дыстанцыйнага зандзі-равання прафесары У.М. Губін і А.А. Кавалёў. Прадмоўе да кнігі напісаў акадэмік Р.Г. Гарэцкі. Ен адзначыў, што цяпер дру-куецца шмат работ у галіне касмічнай геалогіі старажытных платформаў. Але ж цэ-ласны манаграфічны аналіз гэтага напрам-ку для тэрыторыі захаду Усходне-Еўрапейскай платформы да гэтага часу адсутнічае.