ВЫКАРЫСТАННЕ СТРУКТУРНА-ФАРМАЦЫЙНАГА РАСЧЛЯНЕННЯ ПРЫ ВЫЛУЧЭННІ СВІТ У ЮРСКІХ АДКЛАДАХ БЕЛАРУСІ. С.А. Мамчык, Інстытут геахіміі і геафізікі НАН Беларусі, Мінск, Беларусь.

Пачынаючы з канца ХІХ стагоддзя, калі з’явіліся першыя звесткі пра юрскія ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі, і асабліва ў другой па-лове ХХ стагоддзя, калі юрскія адклады.